Upptagning för vinterförvaring eller underhåll utförs enligt överenskommelse. Priser och kontaktpersoner finns under ”Kranar”.


Båtar under 4,7 ton torrsätts enligt överenskommelse med kranförare.


Torrsättningen av stora båtar ( över 4,7 ton) äger rum den 14/10 med start kl 09:00.Om du vill ta upp din båt bör du kontakta 

kranpersonalen för att bestämma dag.Spolplattan: Avgift för spolplattan och högtryckstvätten ingår fr o m 2015 i båtplatsavgiften.

Upptagning

Hästholmens båtklubb

Specialsidor

Hamn, Vättern