Upptagning för vinterförvaring eller underhåll utförs enligt överenskommelse. Priser och kontaktpersoner finns under ”Kranar”.


Om du vill ta upp din båt bör du kontakta 

kranpersonalen för att bestämma dag.Spolplattan: Avgift för spolplattan och högtryckstvätten ingår i båtplatsavgiften.

Upptagning

Hästholmens båtklubb

Specialsidor

Hamn, Vättern