Båtklubben förfogar över ett magasin för vinterförvaring av båtar (ca 18 platser) uppe i byn.


För köplats kontakta Kenneth Lind (070-520 33 57)

Uppställning

Hästholmens båtklubb

Specialsidor

Hamn, Vättern