Båtklubben förfogar över ett magasin för vinterförvaring av båtar (ca 18 platser) uppe i byn samt ett mindre magasin utanför byn.


För köplats kontakta

Lasse Svensson (0703-97 32 52)

Uppställning

Hästholmens båtklubb

Specialsidor

Hamn, Vättern