Hästholmens båtklubb


Faktureringsadress:

℅ Johanna Hermelin, Stenhuggaregatan 6, 573 34 Tranås.


E-post:

styrelse@hastholmensbatklubb.se


Telefon:

Ordförande Paul Hermelin 076-802 58 08

Kassör Johanna Hermelin 070-357 49 93

Sekreterare Stefan Schytt


Betalningar kan ske till

Bg 5475-6705

Swish nr 1235102884

Kontakt

Specialsidor

Hamn, Vättern

Valberedningen

består av

Lars-Olof Prinzencreutz 073-442 85 33

Joakim Haraldsted 073-100 24 28


Foto: Peter Andersson