Hästholmens båtklubb


Faktureringsadress:

℅ Johanna Hermelin, Stenhuggaregatan 6, 573 34 Tranås.


E-post:

styrelse@hastholmensbatklubb.se


Telefon:

Ordf Lars Tiderman 0705-21 08 26

Kassör Johanna Hermelin 070-357 49 93

Sekreterare Stefan Schytt


Betalningar kan ske till

Bg 5475-6705

Swish nr 1235102884

Kontakt

Specialsidor

Hamn, Vättern

Valberedningen

består av

Lars Svensson 0703-97 32 52

Kristina Jagefalk 0702-751281


Foto: Peter Andersson