Hästholmens båtklubb

Arrangemang

Specialsidor

Hamn, Vättern


Är du intresserad av att skaffa dig nautisk kompetens på sjön och inte fått plats på höstens kurs?  Anmäl då ditt intresse till Kenneth Lind 070-520 33 57. Kanhända kan vi ordna en kurs även under vintern/våren.


Det är bra om fler än en på en båt har nautisk kompetens!

Förresten borde alla medlemmar ha det.