Hästholmens båtklubb

I klubbstugan träffas vi för trevnad och möten. Stugan ligger alldeles invid hamnen.

Stugan kan hyras av medlem för 100 kr/dag. Icke medlem kan hyra den för 500 kr/dag.

Stugvärd är Kerstin Nilsson (070-310 93 80).

Gemenskap

Arbete i klubbens regi

Alla som deltar i arbetet måste anteckna sig på en deltagarlista, av försäkringsskäl och juridiska skäl.

Specialsidor

Hamn, Vättern

Arbetsdag 30/9

Vitar upp badbryggorna och städar området, samt arbetar med klubbstugans kök som behöver snyggas till efter inbrottet. Vi börjar kl 09.


Bryggsnack

Vi börjar med bryggsnack i klubbstugan den 2/11 och fortsätter med det den första torsdagen varje månad.

Fika till självkostnadspris.

Välkomna!


Under sommaren träffas vi spontant på någon brygga för lite båtsnack och annat.


Klubben syns

Klubbdekaler och klubbvimplar delas ut gratis till medlemmar. Kontakta sekreteraren och sätt dem på din båt!

i hamnen vajar nu vimplar på ganska många båtar.


Facebook

Klubben har nu en intern Facebooksida: ”Hästholmens båtklubb”.