Hästholmens båtklubb

I klubbstugan träffas vi för trevnad och möten. Stugan ligger alldeles invid hamnen.

Stugan kan hyras av medlem för 100 kr/dag. Icke medlem kan hyra den för 500 kr/dag.

Stugvärd är Inge Björkman (072-554 77 70).

Gemenskap

Arbete i klubbens regi

Alla som deltar i arbetet måste anteckna sig på en deltagarlista, av försäkringsskäl och juridiska skäl.

Specialsidor

Hamn, Vättern

Arbetsdag

24/4 blåser det för hårt och från fel håll.

Istället  samlas vi lördag 8/5 kl 09 för att lägga i badbryggorne och se över kranarana.


Bryggsnack

Bryggsnack i klubbstugan drar igång första torsdagen i månaden … när coronarestriktionerna släppt.


Klubben syns

Klubbdekaler och klubbvimplar delas ut gratis till medlemmar. Kontakta sekreteraren och sätt dem på din båt!

i hamnen vajar nu vimplar på ganska många båtar.


Facebook

Klubben har nu en intern Facebooksida: ”Hästholmens båtklubb”.