Hästholmens båtklubb

I klubbstugan träffas vi för trevnad och möten. Stugan ligger alldeles invid hamnen.

Stugan kan hyras av medlem för 100 kr/dag. Icke medlem kan hyra den för 500 kr/dag.

Stugvärd är Inge Björkman (072-554 77 70).

Gemenskap

Arbete i klubbens regi

Alla som deltar i arbetet måste anteckna sig på en deltagarlista, av försäkringsskäl och juridiska skäl.

Specialsidor

Hamn, Vättern


Klubben syns

Klubbdekaler och klubbvimplar delas ut gratis till medlemmar. Kontakta sekreteraren och sätt dem på din båt!

i hamnen vajar nu vimplar på ganska många båtar.


Facebook

Klubben har nu en intern Facebooksida: ”Hästholmens båtklubb”.