Hästholmens båtklubb

I klubbstugan träffas vi för trevnad och möten. Stugan ligger alldeles invid hamnen.

Stugan kan hyras av medlem för 100 kr/dag. Icke medlem kan hyra den för 500 kr/dag.

Stugvärd är Kerstin Nilsson (070-310 93 80).

Gemenskap

Arbete i klubbens regi

Alla som deltar i arbetet måste anteckna sig på en deltagarlista, av försäkringsskäl och juridiska skäl.

Specialsidor

Hamn, Vättern

Bryggsnack

Under hösten-vintern-våren träffas vi i klubbstugan för lite båtsnack och annat. Första torsdagen i månaden kl 19 siktar vi på.  Nästa träff är torsdagen 11/43 kl 19.


Klubben syns

Klubbdekaler och klubbvimplar delas ut gratis till medlemmar. Kontakta sekreteraren och sätt dem på din båt!

i hamnen vajar nu vimplar på ganska många båtar.


Facebook

Klubben har nu en intern Facebooksida: ”Hästholmens båtklubb”.