Båtklubben håller båtägare med service såsom sjösättning, upptagning, diesel, uppställning och annan hjälp.


I hamnen finns dykare som kan utföra arbeten under vatten på båtar i hamnen.


Genom avtal med Ödeshögs kommun sköter båtklubben badplatsen och håller bryggorna rena, lägger i dem på våren och tar upp dem på hösten.


Hamnbolaget håller med gästhamn, toaletter, dusch, el och information.
Båtplatser hanteras genom Ödeshögsbostäder. Kontakta  Lisbeth Karlsson där.


I hamnen finns också restaurang Vätterskutan. Den är öppen sommartid. samt helger vintertid.


Service

Hästholmens båtklubb

Specialsidor

Hamn, Vättern