Båtklubben har 2 kranar:

4,7-tons fast kran (förgrunden)


Är din båt tyngre, kan klubben ordna lyft med mobilkran.


Mastkran, manuell (den med ringar)

Körs av båtägaren själv eller av kranpersonal. Gratis! Max vikt 200 kg.


Personal

Kranförman (ej kranförare): Carl-Johan Wigh (076-773 01 29)

Kranförare:

Lasse Svensson (0703-97 32 52)

Michael Ernst (0703-65 88 85)

Kranar

Hästholmens båtklubb

Priser 2024

500 kr/säsong för medlem

och 700 kr/lyft för icke medlem.

Specialsidor

Hamn, Vättern