Båtklubben har 2 kranar:

4,7-tons fast kran (förgrunden)


Är din båt tyngre, kan klubben ordna lyft med mobilkran. Kontakta Lasse Svensson (0703-97 32 52).


Mastkran, manuell (den med ringar)

Körs av båtägaren själv eller av kranpersonal. Gratis! Max vikt 200 kg.


Personal

Kranförman (ej kranförare): Carl-Johan Wigh (076-773 01 29)

Kranförare:

Lars-Erik Andersson (070-535 78 61)

Kenneth Lind (070-520 33 57)

Lasse Svensson (0703-97 32 52)

Michael Ernst (0703-65 88 85)

Kranar

Hästholmens båtklubb

Priser 2017

500 kr/säsong för medlem

och 700 kr/lyft för icke medlem.

Specialsidor

Hamn, Vättern