Hamn, Vättern

Hästholmens båtklubb

Specialsidor

Hamn, Vättern

JAS

SK 60

Helikopter

Målområde

Länsstyrelsen i Västra Götaland har givit Försvarsmakten tillstånd till skjutningar med flyg i 10 år under perioden 1/10–30/4.

–  JAS 1 500 varv, 25 000 skott m 27 mm automatkanon

– SK 60 650 varv, 150 skott 63 mm övn.raket

– HKP (helikopter) 9 000 skott 5,56 mm + 35 000 skott 7,62 mm.

All ammunition är blyfri.

Beslutet kommer att överklagas.

Uppskjutet tills vidare:

FMV har fått tillstånd att genomföra skjutningar med 68 granater (8,5 kg sprängämne i varje) och 16 markeringsgranater (0,34 kg sprängämne) 31/10–4/11 2016 från Karlsborg mot område vid Röknen. Detonation i vattenytan. Varje granat kommer att orsaka viss fiskdöd.

Tillståndet givet av länsfiskekonsulent och FUG.

Dokument kan rekvireras.

Ny struktur i hamnen


Öbo har gjort stora förändringar i hamnen, som ni säkert märkt. Antalet gästbåtplatser vid piren har nästan halverats och p-avgifter införts på hamnplanen mm. Båtklubben har framfört synpunkter på detta till Öbo:s ordförande.