Båtklubbens medlemmar sköter om badplatsen intill hamnen varje vecka enligt ett arbetsschema.

Arbetsschema sätts upp på klubbstugan och sänds till alla som har arbetsplikt under säsongen.

Badbryggorna tas upp ur sjön den 29/9.
Badplatsen

Hästholmens båtklubb

Specialsidor

Hamn, Vättern