Badbryggorna kommer att tas upp 24/9.


Båtklubbens medlemmar sköter om badplatsen intill hamnen varje vecka enligt ett arbetsschema.

Arbetsschema sätts upp på klubbstugan och sänds till alla som har arbetsplikt under säsongen.Badplatsen

Hästholmens båtklubb

Specialsidor

Hamn, Vättern