Båtklubbens medlemmar sköter om badplatsen intill hamnen varje vecka enligt ett arbetsschema.

Arbetsschema sätts upp på klubbstugan och sänds till alla som har arbetsplikt under säsongen.


Arbetsdag för iläggning av badbryggan är 2/5

med start kl 09:00.





Badplatsen

Hästholmens båtklubb

Specialsidor

Hamn, Vättern