Hästholmens båtklubb

Historik 1989–1998

1989 blev klubbhuset helt färdigt även invändigt. En paketcykel köptes av klubben till gästhamnen för att underlätta transporter av bensin och livsmedel från macken.. Dieselförsäljningen kom igång. Den utlovade årliga dialogen med Hamnbolag och kommunstyrelse uteblev.

1990 konfirmerade Sjöfartsverket klubbens sjömärke utanför hamnen. Ett miljöskåp för spillolja anskaffades. Vätternrodden ställdes in pga dåligt väder. En klubbeskader gick till Granvik. Tross inköptes för bättre förtöjning och ankring av medlemmarnas båtar. En batteriladdare köptes.

1991 arrangerades ett föredrag av marinarkeolog Cederström om bärgning av Erik Nordewall. Ett kontor hyrdes i Odals magasin. Gästboj sattes ut utanför Stocklycke hamn. Klubbmästerskap i rödingfiske startades. Radaranläggning med pr-radio installerades.

1992 diskuterades att ta över driften av hamnanläggningarna. Klubben skänkte en värmeugn med dubbelplatta till gästhamnen. Mastkranen blev helt färdig. Den lägre magasinsdelen hyrdes av Odal och en ny port tillverkades. Klubben skötte gästhamnen och campingen förutom som tidigare badplatsen. Kurser hölls i flugbindning, knopslagning, splitsning och båtmekanik.

1993 uteblev åter förhandlingarna med Hamnbolaget. Klubben tog hand om uthyrningen av övernattningsstugorna, varför klubbens elcentral fick

byggas ut. Vindmätare installerades. Dieseltanken byttes ut mot en syrafast om 5 kubikmeter och anläggningen moderniserades Iläggning och upptagning av badbryggor övertogs av klubben. Eskaderkryss till Svedån. Sightseeing utmed Omberg ordnades för jugoslaviska flyktingar. Klubben deltog för första gången på Vätterns seglarförbunds årsmöte.

1994 utsågs klubbens grundare Måns Renstad och Leif Fracke till klubbens första hedersmedlemmar. Studieresa till båtmässan i Älvsjö. Klubben ordnade två ALU-arbeten för att sätta upp nya avbärare i hamnen. Klubbhuset nymålades, ett staket sattes upp, arbetsflotte och gjutformar för bojankare iordningsställdes för det fall klubben fick överta hamnskötseln. Eskadersegling åter till Svedån. Polermaskin inköptes. Kurser i skötsel av radaranläggningen och om fiskeregler hölls.

1995 köptes en tv och ny gräsklippare. Klubbnålar infördes.

1996 deltog klubben med en representant i kommunens arbetsgrupp för hamnens utveckling. Kurs i navigation för förarbevis ordnades.

1997 köptes 5 andelar i Hästholmen Vind. Samtal med Gränna om hur de tänker lösa utbyggnad av hamnen där. Klubben tog initiativ till att rensa garn norr om Visingsö.

1998 sker förändringar i Hamnbolaget som gör samarbetet mycket bättre. Det blir ordning på kölista och båtplatser.

Specialsidor

Hamn, Vättern