Hästholmens båtklubb

Historik 1974–1988

Båtklubben bildades måndagen den 22/4 1974 i Västra Tollstads församlingshem ”Rödingen” av ett 25-tal hamnintresserade. En första angelägenhet var att få Hästholmens Hamn & Magasin AB (SJ-ägt) att rusta upp hamnen, men förhandlingarna gick trögt. Klubbmärket med råbocken (båttypen) skapades.

1975 startar roddtävlingar i Hästholmenviken.

1976 fortsätter försöken med samtal med hamnbolag och kommun utan framgång.

1977 lyckades klubben få tillstånd en telefonkiosk i hamnen och man gjorde en slip för medlemmarnas vätternsnipor. Försöket att få Hamnbolaget att lägga ut flytbryggor misslyckades.

1978 började klubben köra turister utmed Omberg och medlemmarna fick anropsnamnet ”råbockbåt” på pr-radion.

1979 anslöt sig föreningen till Östergötlands båtförbund. Aktiemajoriteten i Hamnbolaget övertogs av Ödeshögs kommun och föreningen föreslog att man själva skulle bygga ny brygga och förtöjning på piren, men förslaget avslogs av Hamnbolaget.

1980 stödde föreningen bildandet av Hästholmens bygdgårdsförening och man planerade för en 10-tons telferkran vid båthusen – vilken dock aldrig kom att uppföras.

1981 restes klubbens första lyftkran, en derrekkran som godkändes för 5 ton. Klubben påpekade för Hamnbolaget brister i köplatslistan och skötseln av hamn och toaletter.

1982 byggdes hamnen ut från 37 till 52 platser och de stora båtplatserna fick bommar. Det var premiär för den stora hamnfesten ”Vätternrodden”. Själva rodden hade utökats så att den nu gick från Hjo till Hästholmen. Turistkörningarna utmed Omberg upphörde i klubbens regi. Ett förråd inreddes i Hamnbolagets gamla magasin och klubben började sköta badplatsen.

1983 fick Vätternrodden fastare former och kranens lyftok förbättrades.

1984 inköptes en barack som skulle bli stomme till en klubbstuga. En högtryckstvätt inköptes för rengöring av skrov. Missnöjet med hamnens skötsel fortsatte.

1985 arbetade man med att få tillstånd att bygga klubbhuset.

1986 blev klubbstugan klar utvändigt. Rekommendation utfärdades till medlemmarna om att åtminstone teckna ansvarsförsäkring för sina båtar.

1987 gjorde klubben en sjökartering av Hästholmenviken som grund för tankar om en framtida utbyggnad av hamnen. För första gången fick man till stånd ett möte med Hamnbolaget och representanter för kommunstyrelsen.

1988 gjordes försök med ungdomsverksamhet, men intresset var dåligt. Klubben utsåg en säkerhetsbesiktningsman. Några båtar var med och demonstrerade mot utsläppen från Aspa bruk. En farmartank för diesel inköptes.

Specialsidor

Hamn, Vättern