Hästholmens båtklubbÅrsmöte 23/2 kl 15 Hästholmens bygdegård

Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötetMötesprotokoll och andra dokument
som du kan rekvirera (om du är medlem) hittar du på medlemssidan.

Möten

Specialsidor

Hamn, Vättern